Про журнал

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі соціології.

Ідентифікатор медіа/номер ліцензії: R40-02827

P-ISSN: 2617-9067
E-ISSN: 2663-063X


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409).

Том 6 (2023): Наукові записки НаУКМА. Соціологія
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-11-22

Статті

Переглянути всі випуски