NaUKMA Research Papers. Sociology
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-9067
E-ISSN: 2663-063X

Наукові записки НаУКМА. Соціологія

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі соціології.


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409).


МЕТА: «Наукові записки НаУКМА. Соціологія» було засновано з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної соціологічної науки. Тематичне розмаїття статей охоплює історію соціологічної думки, теорію і методологію соціології, аналіз соціально-структурних явищ і процесів, аналітичний виклад результатів галузевих емпіричних соціологічних досліджень та опитувань громадської думки. Видання також публікує статті авторів із суміжних соціальних наук, створюючи інформаційне поле для обговорення нових теорій та напрямків з міждисциплінарних досліджень.


ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ: фахівці, аспіранти та студенти в галузі соціології, політології, економіки, маркетингу, інших соціально-гуманітарних дисциплін, викладачі вищих навчальних закладів, науковці.


Зображення домашньої сторінки журналу