Редакційний штат

ГОЛОВНА РЕДАКТОРКА

Тамара Марценюк, канд. соц. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Вікторія Бондар, канд. соц. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Катерина Мальцева, канд. філос. наук, PhD з антропології, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Алла Марченко, PhD з соціології, Єрусалимський університет, Ізраїль

Світлана Оксамитна, д-р соц. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Володимир Паніотто, д-р філос. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Анастасія Рябчук, канд. соц. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Джефрі Степницький, PhD з соціології, МакЮен університет, Канада

Олена Стрельник, д-р соц. наук, Технічний університет Мюнхена, Німеччина

Сара Філліпс, PhD з антропології, Університет Індіани, США