Соціально-класова зумовленість сприйняття соціальної нерівності в Україні

Автор(и)

 • Yevhen Krotevych Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
 • Svitlana Oksamytna Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-2403-6337

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-9067.2022.5.3-13

Ключові слова:

соціальний клас, соціальна нерівність, суб’єктивне сприйняття нерівності, життєвий успіх

Анотація

У вітчизняній соціології протягом останніх десятиліть успішно розгортається класовий аналіз – дослідження сучасного українського суспільства як класового з відповідною ідентифікацією структури й складу соціальних класів та різноманітних ефектів класової належності індивідів. Поданий у статті аналітичний доробок є поглибленням і уточненням результатів проведеного в Україні 2019 року дослідження за Міжнародною програмою соціальних досліджень (International Social Survey Programme – ISSP) з основним модулем опитування «Соціальна нерівність», зокрема щодо соціально-класової зумовленості сприйняття соціальної нерівності. Здійснено перевірку низки дослідницьких гіпотез щодо класових відмінностей емоційного сприйняття соціальної нерівності, підтримки політики перерозподілу доходів через оподаткування, вибору домінантної стратегії досягнення життєвого успіху, важливості використання неформальних практик, важливості соціально-аскриптивних характеристик індивідів. Підтверджено наявність суттєвих відмінностей між соціальними класами у сприйнятті різних аспектів соціальної нерівності в суспільстві, зокрема щодо дрібної буржуазії та робітничого класу.

Біографії авторів

Yevhen Krotevych, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кротевич Євген – магістр соціології НаУКМА

e.krotevych@ukma.edu.ua

Svitlana Oksamytna, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Оксамитна Світлана – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології НаУКМА

oksamyt@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Erikson, R., & Goldthorpe, J. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press.
 2. Goldthorpe, J. (2000). On sociology: Numbers, narratives and the integration of research and theory. Oxford: Oxford University Press.
 3. Kao, G., & Thompson, J. S. (2003). Racial and Ethnic Stratification in Educational Achievement and Attainment. Annual Review of Sociology, 29(1), 417–442. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100019
 4. Keister, L., & Fulton, B. (2015). Religion and Stratification. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. https://www.researchgate.net/publication/304194303_ Religion_and_Stratification
 5. Kimmel, M. (2003). The Gendered Society. Kyiv: Sfera [in Ukrainian].
 6. Kiss, C. (2012). The Emotional Voter: The Impact of Electoral Campaigns and Emotions on Electoral Behaviour in Britain [PhD thesis, Oxford University, UK]. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:3afc98fa-d42a-4240-ad16-af1c2fa0f2c7/download_file?safe_filename=THESIS02&file_format=application %2Fpdf&type_of_work=Thesis
 7. Ledeneva, A. V. (2006). How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business. Cornell University Press.
 8. Makeev, S. (2001). Klasovyi analiz u suchasnii sotsiolohii. Sociology: Theory, Methods and Marketing, 3, 5–22 [in Ukrainian].
 9. Makeev, S. (Ed.). (2003). Klassovoe obshchestvo: teorija i empiricheskie realii. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Russian].
 10. Malysh, L. (2019). Pryntsypy i pravyla vymiryuvannia strukturnyh nerivnostey u sotsiolohiyi [Principles and rules of measurement of structural inequalities in sociology]. Kyiv: NaUKMA [in Ukrainian].
 11. Nikitina, T. (2010). The verification of the reliability of J. Goldthorpe class structure analysis scheme for the study of Ukrainian society. Visnyk of the Lviv University. Series sociology, 4 , 113–125 [in Ukrainian].
 12. Oksamytna, S. (2011). Mizhheneratsiina klasova ta osvitnia mobilnist. Kyiv: NaUKMA [in Ukrainian].
 13. Oksamytna, S., & Ivashchenko, O. (2022). International Social Survey Programme: Social Inequality V – ISSP 2019 (Ukraine).
 14. GESIS, Cologne. ZA7810 Data file Version 1.0.0. https://doi.org/10.4232/1.13853
 15. Oksamytna, S., & Symonchuk, O. (Eds.). (2020). Dynamics of Perception of Social Inequality in Ukraine according to the International Program of Social Research 2009 and 2019. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine; National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian].
 16. Piketty, T. (2016). Capital in the Twenty-First Century. Kyiv: Nash Format [in Ukrainian].
 17. Smallenbroek, O., Hertel, F., & Barone, C. (2021). Measuring Class Hierarchies in Postindustrial Societies: A criterion and construct validation of EGP and ESEC across 31 countries. https://www.researchgate.net/publication/351975373_Measuring_Class_Hierarchies_in_Postindustrial_Societies_A_criterion_and_construct_validation_of_EGP_and_ESEC_across_31_countries
 18. Solodko, Y., & Oksamytna, S. (2021). The dynamics of class selfidentification in Ukraine within the context of discursive and structural changes. NaUKMA Research Papers. Sociology, 4, 3–17. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2021.4.3-17 [in Ukrainian].
 19. Symonchuk, O. (2018). Sotsialni klasy v suchasnykh suspilstvakh: evrystychnyi potentsial klasovoho analizu. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
 20. Symonchuk, O. (2020). Klasovyi vymir spryiniattia sotsialnoi nerivnosti: variatsii u chasi. In S. Oksamytna & O. Symonchuk (Eds.), Dynamics of Perception of Social Inequality in Ukraine according to the International Program of Social Research 2009 and 2019 (pp. 127–169). Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine; National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian].
 21. Uslaner, E. (2008). Corruption, Inequality, and the Rule of Law. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511510410

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Як цитувати

Krotevych, Y., & Oksamytna, S. (2022). Соціально-класова зумовленість сприйняття соціальної нерівності в Україні. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 5, 3–13. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2022.5.3-13