Жінки у «великій політиці»: гендерний аналіз Верховної Ради України

Автор(и)

 • Tamara Martsenyuk Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-9067.2018.43-53

Ключові слова:

гендерний аналіз, жінки в політиці, гендерна політика, сексизм, гендерно-сенситивний парламент, Верховна Рада України

Анотація

У статті проаналізовано представництво жінок у парламенті України в міжнародній перспективі. Окрім того, здійснено огляд українського законодавства щодо забезпечення гендерної рівності загалом і у сфері політики зокрема. З’ясовано залученість жінок до складу Верховної Ради України (ВРУ) на рівні партійних списків, комітетів, Апарату та постійних делегацій. Зауважено про проблему сексизму у середовищі депутатів ВРУ. Наостанок вивчено міжнародний досвід запровадження гендерно-сенситивного парламенту і його застосування в Україні.

Біографія автора

Tamara Martsenyuk, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Aparat Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat
 2. Bidenko, Yu. & Kyselova, V. (2017, August 8). Genderna polityka v Ukraini: skladnyi shliakh vid deklaratsii do pozytyvnykh dii. Khvylia. Retrieved from: http://hvylya.net/analytics/society/genderna-politika-v-ukrayini-skladniy-shlyah-vid-deklaratsiy-do-pozitivnih-diy.html
 3. Vasylevska, T. E. (2013). Kodeksy povedinky deputativ yak instrumenty pidtrymky deputatskoi etyky [Codes of conduct of Deputies as support tools deputy Ethics]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2, 5-13. [in Ukrainian]
 4. Koriukalov, M. (Ed.). (2014). Genderna polityka ta instytutsiini mekhanizmy yii realizatsii v Ukraini: Natsionalnyi ohliad vykonannia Ukrainoiu Pekinskoi deklaratsii ta Platformy dii i zakliuchnykh dokumentiv Dvadtsiat tretoi spetsialnoi sesii Heneralnoi Asamblei OON. Kyiv.
 5. Verkhovna Rada Ukrainy. (2005, September 8). Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv». No 2866-IV. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
 6. Verkhovna Rada Ukrainy. (2012, September 6). Zakon Ukrainy «Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini». No. 5207-VI. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
 7. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017, February 21). Zvernennia Voitsekhovskoi S. M. shchodo zaprovadzhennia oboviazkovosti provedennia genderno-pravovoi ekspertyzy zakonoproektiv. No 21-02/2017-01
 8. Kerivnytstvo aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil_with_photos?pidid=100.
 9. Komitet z pytan prav liudyny, natsionalnykh menshyn i mizhnatsionalnykh vidnosyn, predmety vidannia pidkomitetiv. (2018). Retrieved from: http://kompravlud.rada.gov.ua/print/73304.html.
 10. Verkhovna Rada Ukrainy. (1979, December 18). Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_207
 11. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996, June 28). Konstytutsiia Ukrainy. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 12. Martsenyuk, T. (2017). Gender dlia vsikh. Vyklyk stereotypam. Kyiv: Osnovy.
 13. Martsenyuk, T. (2017, February 20). Pobachyly seksyzm? Kudy zvertatys. Povaha: kampaniia proty seksyzmu, Retrieved from: http://povaha.org.ua/pobachyly-seksyzm-kudy-zvertatys
 14. Martsenyuk, T. (2016, August 18). Povernennia publichnoho seksyzmu abo yak «ubyty» slovamy. Povaha: kampaniia proty seksyzmu. Retrieved from: http://povaha.org.ua/povernennya-publichnoho-seksyzmu-abo-yak-ubyty-slovamy
 15. Martsenyuk, T. (2015a). Genderna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: zahalni pryntsypy ta naikrashchi praktyky. Kyiv: Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen
 16. Martsenyuk, T. (2015b). Zhinky v ukrainskii politytsi: vyklyky i perspektyvy zmin. Kyiv: Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen
 17. Martsenyuk, T. (2014). Genderna rivnist i nedyskryminatsiia: posibnyk dlia ekspertiv i ekspertok analitychnykh tsentriv. Retrieved from: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3540
 18. Mizhfraktsiine obiednannia «Rivni mozhlyvosti» (2017). Visnyk. No 16 (Cherven-lypen). (2018). Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/0BzAN5rp9PXrdVHZNX2c3dWYzTTA/view
 19. Postiini delehatsii Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.perm_delegations
 20. Sekretariat holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil2?pidid=3
 21. Sklad mizhfraktsiinykh deputatskykh obiednan. Hruden 2015 . (2018). Retrieved from: https://rada.oporaua.org/16-chitati/8584-sklad-mizhfraktsiinykh-deputatskykh-obiedan-hruden-2015
 22. Suslova, O. (2017). Analiz derzhavnoi polityky ta normatyvno-pravovykh aktiv na vidpovidnist pryntsypu rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv. Kyiv: FOP Moskalenko O. M.
 23. Verkhovna Rada Ukrainy. (2011, December 6). U Verkhovnii Radi Ukrainy oholosheno pro stvorennia Mizhfraktsiinoho deputatskoho obiednannia «Rivni mozhlyvosti»: Informatsiia dlia ZMI
 24. OSCE. (2017). Ukhvalennia Kodeksu povedinky dlia narodnykh deputativ Ukrainy. Dorozhnia karta. Retrieved from: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Recommendations-Ukraine-ParlEthics-Final_UKR_FINAL_formated.pdf https://doi.org/10.18411/a-2017-023
 25. Tsili rozvytku Tysiacholittia OON. (2015). Ukraina, Tsil No 6 Zabezpechennia hendernoi rivnosti. Retrieved from: http://www.ukraine2015.org.ua/tsil6
 26. OSCE. (2012). Background Study: Professional and Ethical Standards for Parliamentarians. Retrieved from: https://www.osce.org/odihr/98924?download=true
 27. Inter-Parliamentary Union. (2011). Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice. (Report No 65). Retrieved from: http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
 28. World Economic Forum. (2017). Global Gender Gap Report. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
 29. Inter-Parliamentary Union. (2018). Women in National Parliaments, Retrieved from: http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm

##submission.downloads##

Як цитувати

Martsenyuk, T. (2018). Жінки у «великій політиці»: гендерний аналіз Верховної Ради України. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 1, 43–53. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2018.43-53