Rakhmanina, V. «Освітня нерівність у період пандемії COVID-19». Наукові записки НаУКМА. Соціологія, т. 4, Жовтень 2021, с. 28-35, doi:10.18523/2617-9067.2021.4.28-35.