Pugachova, O. «Моделювання епідемії COVID-19 та її соціальних наслідків». Наукові записки НаУКМА. Соціологія, т. 4, Жовтень 2021, с. 18-27, doi:10.18523/2617-9067.2021.4.18-27.