Maltseva, K. «Цінності, норми та соціальне мислення». Наукові записки НаУКМА. Соціологія, т. 1, Грудень 2018, с. 3-9, doi:10.18523/2617-9067.2018.3-9.