Rakhmanina, V. (2021) «Освітня нерівність у період пандемії COVID-19», Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 4, с. 28–35. doi: 10.18523/2617-9067.2021.4.28-35.