Pugachova, O. (2021) «Моделювання епідемії COVID-19 та її соціальних наслідків», Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 4, с. 18–27. doi: 10.18523/2617-9067.2021.4.18-27.