Maltseva, K. (2018) «Цінності, норми та соціальне мислення», Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 1, с. 3–9. doi: 10.18523/2617-9067.2018.3-9.