Krotevych, Y., & Oksamytna, S. (2022). Соціально-класова зумовленість сприйняття соціальної нерівності в Україні. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 5, 3–13. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2022.5.3-13