Ohanesian , M. ., & Martsenyuk , T. . (2021). Чинники залучення українських чоловіків до чоловічих рухів на підтримку гендерної рівності. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 4, 47–59. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2021.4.47-59