Rakhmanina, V. (2021). Освітня нерівність у період пандемії COVID-19. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 4, 28–35. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2021.4.28-35