Pugachova, O. (2021). Моделювання епідемії COVID-19 та її соціальних наслідків. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 4, 18–27. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2021.4.18-27