Solodko, Y. (2020). Український середній клас у контексті замкненого кола соціальної нерівності і корупції. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 3, 15–26. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2020.3.15-26