Mazay, D., & Maltseva, K. (2019). Вплив соціальної нерівності на здоров’я українського населення (за даними масиву European Social Survey, 2012). Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 2, 23–34. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2019.2.23-34