Lyubenko, R., & Maltseva, K. (2018). Ієрархії персональних цінностей представників різних поколінь українців (на базі масиву ESS 2012 року). Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 1, 10–24. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2018.10-24