Maltseva, K. (2018). Цінності, норми та соціальне мислення. Наукові записки НаУКМА. Соціологія, 1, 3–9. https://doi.org/10.18523/2617-9067.2018.3-9